PRIVAATSUS - Balti Furnituur

PRIVAATSUS - Balti Furnituur

PRIVAATSUS - Balti Furnituur

PRIVAATSUS - Balti Furnituur

PRIVAATSUS - Balti Furnituur
PRIVAATSUS - Balti Furnituur

PRIVAATSUS

Isikuandmed on informatsioon mis võimaldab meil tuvastada Teie isikut: Näiteks, Teie nimi, Teie elektroonilise posti aadress või kodune aadress. Balti Furnituur ei kasuta Teie andmeid tellimuse väliselt ja ilma Teie nõusolekuta.

Isikuandmete kasutamine

Balti Furnituur kasutab Teie andmeid ainult tehnilistel vajadustel. Kasutame Teie andmeid informatsiooni edastamiseks, millega võimaldame Teil saada informatsiooni tellimuse kohta. Balti Furnituur ei väljasta Teie andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui selle eesmärgiks on vaja koguda toote kvaliteedi e-kirjade kaudu või uudiskirjade saatmiseks. 

Isikuandmete haldamine ja kustutamine

Ostjal on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja nõuda ebaõigete, mittetäielike ja ebatäpsete isikuandmete parandamist või isikuandmete kustutamist.

Automaatselt edastatav informatsioon (Mitteisiklik informastioon)

Külastades Balti Furnituur veebilehte  salvestab lehekülg automaatselt järgnevad andmed: Brauseri identifikaator, lehekülje külastatavuse tihedus, keskmine veedetud aeg leheküljel, vaadatud tooted. Antud informatsiooni kasutame lehekülje sisu ja funktsionaalusese täiendamiseks. Teie andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

Cookies

Küpsised (Cookies) on väikesemahulised failid mis salvestatavad ajutiselt ennast Teie arvuti kõvakettale. See aitab meie leheküljel ära tunda Teie arvuti kui Te külastate järgmine kord meie lehekülge. Balti Furnituur kasutab küpsiseid informatsiooni haldamiseks.

Turvalisus

Balti Furnituur kindlustab Teie andmete turvalisuse. Teie andmed on hoolikalt kaitstud ennetamaks nende kadumise, hävimise ja muutmise. Samuti hoiame ära ka ligipääsu kolmandatele isikutele.

Alaealiste ligipääs leheküljele

Balti Furnituur soovitab kõigil lastevanematel selgitada lastele, et isiklike andmeid tuleb sisestada internetti kohusetundlikult. Balti Furnituur ei soovita alaealistel sisestada Balti Furnituur leheküljele mistahes isikuandmeid ilma lapsevanema nõus- või juuresolekuta. Balti Furnituur ei soovi nimelt koguda või ära kasutada alaealiste isikuandmeid ning ei edasta neid kolmandatele isikutele ilma Teie nõusolekuta.

Informatsioon

Kui Teil on küsimused privaatsustingimuste või Teie isikuandmete töötlemise kohta võtke palun ühendust isikuga kes vastutab andmekaitse eest.

Muudatused

Kõik muudatused meie privaatsustingimustes kajastatakse meie veebis ja teistes vastavates asukohtades. Küsimuste tekkimise korral olete alati teretulnud meiega ühendust võtma!

Balti Furnituur @ 2024